Veiligheid, digitalisering, nieuwe technologieën. Wat staat werknemers de komende jaren te wachten? We geven je de 10 grootste trends en welke invloed zij hebben op je medewerker.

ICT security

Security wordt steeds meer van belang. Enerzijds gedreven vanuit wet- en regelgeving in het kader van data en privacy, zoals AVG en de meldplicht datalekken, en anderzijds vanuit een tastbare en significante dreiging vanuit cybercriminelen.

Personeel is de zwakste schakel in je beveiliging. Natuurlijk moet je technische maatregelen nemen om bedrijfsgevoelige informatie te beveiligen, maar zonder goede bewustwording bij medewerkers loop je nog steeds een verhoogd risico. Heb je zelf wellicht ook wel eens een update genegeerd, een back-up vergeten te maken of hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt? Om toekomstige aanvallen te voorkomen of de impact ervan te beperken, is het nodig dat medewerkers bewust worden van de gevaren, én de mogelijkheden die ze hebben om het cybercriminelen lastiger te maken.

Digitalisering

Waar ICT voorheen een ondersteunend middel was binnen organisaties, is het inmiddels een enabler voor het succes van veel bedrijven.

Digitalisering is daar op dit moment een grote beweging in waarbij bedrijfsprocessen worden ondersteund/verbeterd met behulp van ICT, gericht op een betere operationele bedrijfsvoering, optimale klantinteractie of groei van de business. Doordat er minder tijd besteedt hoeft te worden aan bijvoorbeeld papierwerk houden werknemers meer tijd en ruimte over om toegevoegde waarde te bieden voor de organisatie. Zo kan er meer tijd worden gestoken in contact met de klant. Een win-win situatie, voor de medewerkers, de organisatie én de klant.

Mobility

Waar men voorheen gewend was om fysiek in kantoorpanden, vanachter een bureau te werken, is mobility en flexibel werken inmiddels gemeengoed geworden. Met behulp van mobiele devices en snel mobiel internet kan er plaats- en tijdonafhankelijk worden gewerkt door medewerkers van organisaties.

Daarnaast is er een groeiende beweging zichtbaar dat met behulp van apps en smart devices het werk anders kan worden vormgegeven. Om zo bijvoorbeeld automatisch de juiste data m.b.v. sensors te verzamelen (zie ook Internet of things) en via augmented reality mee te kijken en samen te werken met collega’s op afstand.

Big Data en Analytics

Door de toegenomen adoptie van ICT en de verweving ervan met de bedrijfsprocessen binnen organisaties, worden er grote hoeveelheden data gegenereerd. Deze data neemt ook exponentieel toe binnen organisaties door wet- en regelgeving die bepaalde bewaartermijnen dicteren en de groeiende mogelijkheden van Big Data en analytics.

Met behulp van big data en analytics kunnen er analyses worden gemaakt op basis van eerdere gebeurtenissen en klantinformatie. Met behulp van de juiste algoritmes is het ook mogelijk om hier voorspellend in te kunnen zijn zodat er niet alleen maar teruggekeken kan worden, maar ook aannames kunnen worden gemaakt over de toekomst. Dit geldt voor alle werknemers op de traditionele afdelingen – administratie, marketing, sales – Ze hebben allemaal data nodig om betere beslissingen te kunnen nemen, die het bedrijf helpen groeien.

 

Internet of things

De term internet of things omschrijft de trend waarbij er met behulp van sensoren informatie op afstand kan worden opgehaald. Dit kan informatie zijn over de locatie van de sensor, de temperatuur, beweging, snelheid, etc.

IoT heeft drie belangrijke business drivers: efficiënt(er) werken, de klantervaring verbeteren en een opening naar nieuwe business modellen. Betrek het hele bedrijf in het proces. De mensen op de werkvloer hebben de meeste kennis van processen en komen daardoor met de beste ideeen.

 

Juridificering

Er is een beweging zichtbaar dat er steeds meer zaken worden vastgelegd in wet- en regelgeving, met de daarbij behorende formaliteit in samenwerking tussen organisaties.

Een negatief gevolg daarvan is dat men in toenemende mate via gerechtelijke procedures klachten en verschillen tracht op te lossen op basis van deze wet- en regelgeving. Dit heeft in het algemeen ook geleid tot een toename van het aantal juristen in Nederland. Neem bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor dreigt er een juridificering van arbeidsverhoudingen. Zo kan het gebeuren dat in plaats van de mensen vooral wettelijke verplichtingen aandacht krijgen. Daardoor denken mensen sneller in termen van aansprakelijkheid, schuld en straf en niet meer aan de individuele persoon en zijn behoeften.

 

Shadow ICT

ICT binnen organisaties is in het verleden primair ingericht geweest over de as van controle en beheersbaarheid. Dit is een direct gevolg van het belang dat ICT heeft voor het succesvol opereren van een organisatie.

In deze tijd van digitalisering en digitale transformatie neemt de waarde die ICT kan hebben voor het onderscheidend vermogen van organisaties en haar concurrentiepositie sterk toe. Waardoor er snelheid van innovatie is vereist.

Deze behoefte naar snelheid, in combinatie met de consumerization van ICT middels cloud gebaseerde oplossingen leidt er toe dat medewerkers vaak buiten de ICT-afdeling om werken, omdat de beschikbare software en hardware die ze voor het werk nodig hebben niet voldoen. Dit creëert risico’s voor de beheersbaarheid en compliance van de organisatie. Door medewerkers beter te faciliteren met de juiste tools, kunnen zij hun werk goed en veilig uitvoeren. Hierdoor worden werknemers niet alleen productiever, maar ze gaan ook met meer plezier werken.

Projectmatig werken

Organisaties maken steeds meer gebruik van vloeibaardere organisatie vormen. Projectmatig werken is daar een voorbeeld van. Medewerkers kunnen hiermee snel ingezet worden waar ze op dat moment het meeste nodig zijn. Dit draagt bij aan de controle op de uitvoering, de kosten van werkzaamheden en de daadwerkelijke resultaten van de activiteiten.

Bij het projectmatig werken wordt er naast eigen personeel ook vaak gebruik gemaakt van een flexibele schil van extern personeel die op basis van expertise of vaardigheden tijdelijk worden verbonden aan de organisatie om te werken aan een project. Projectmatig werken heeft een aantal voordelen zoals bevordering van samenwerking en saamhorigheidsgevoel in het projectteam, doelgericht werken en het samen overwinnen van moeilijkheden.

Zelfsturing

Snel veranderende markten en de behoefte om agile te werken zorgen ervoor dat leidinggevenden binnen organisaties in toenemende mate flexibele management en leiderschapsmodellen overwegen.

Er is al enige jaren een trend zichtbaar van organisaties die meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven aan hun teams en business units. Deze trends worden gedreven door het veranderde economische klimaat waarbij er een grotere interne en externe druk is op organisaties en medewerkers om zich snel(ler) aan te passen op het vlak van concurrentie, strategie en technologie. Medewerkers die ruimte krijgen om hun werk zelf te organiseren, zijn gemotiveerder en tevredener over de manier van leidinggeven binnen hun organisatie.

 

Subscription based services

Met de komst van online gedreven business modellen is er een nieuw business landschap ontstaan waarbij traditionele pay-per-product (of service) modellen aan het transformeren zijn naar diensten op basis van abonnementen.

Hierbij kan voor een vaste prijs per maand gebruik kan worden gemaakt van dienstverlening en die ook flexibel op- en afgeschaald kan worden. Deze trend is begonnen in de zakelijke ICT dienstverlening, maar is nu ook al zichtbaar voor boodschappen, consumer electronics en luxe producten zoals parfums. Hiervoor is een andere benadering nodig van je werknemers als je het hebt over marketing en sales, maar ook inkoop en verkoop.

 

Conclusie

Zijn er in jou bedrijf bepaalde trends die van invloed kunnen zijn op je bedrijfsvoering en je medewerkers of waar je juist gebruik van zou willen maken en je business model op zou willen aanpassen? Dan is wellicht Your365 een service die je aanspreekt.

 

Goed werkende ICT komt niet enkel tot stand door alles technisch goed in te richten. Daarom gaat Hands on voor een aanpak waarbij de werknemers worden betrokken bij het ICT-plan en het inrichten van goed werkende ICT. Dit zorgt voor een omgeving die veiliger is, leidt tot meer concurrentiekracht en verbetering van organisatieprocessen. Daarom adviseren wij om voor ICT een duidelijk een praktisch ICT-plan op te stellen vanuit verschillende gebruikerspersona. Dit leidt niet alleen tot een helder inzicht van ICT-benodigdheden, maar ook tot een ICT-omgeving voor het personeel en door het personeel. Goed voor de productiviteit, samenwerking en communicatie. En goed voor een verbeterde security.

 

Interesse? Neem dan contact op via https://your365.nl/contact/

 

Deel dit met anderen