Hands on heeft op 27 augustus jl. de dienst Your365 officieel gelanceerd. Een praktijkgerichte dienst die ICT volledig laat aansluiten op de werkzaamheden, wensen en eisen van de gebruikers. Door de eindgebruiker te betrekken bij het plan, kan Hands on een ICT-omgeving aanbieden, die productiviteit, samenwerkingen en bedrijfsprocessen verbeteren.

“Wij zien bij veel bedrijven dat ICT zeer bekwaam is ingericht en wordt ondersteund. Verbetering zit vaak in het praktische gebruik van de geboden middelen. Door meer te focussen op wat de gebruikers en bedrijfsprocessen nodig hebben, willen we onze klanten een verbeterde werkplekomgeving bieden.” – Anne de Graaf, Business Development Manager binnen Hands on

Aan de hand van een efficiënte aanpak brengt Your365 de behoeften van zowel gebruikers als de business in kaart en categoriseert deze op basis van persona’s. Hieruit volgt een uitgewerkte toekomstgerichte aanpak voor ICT uit. Met een doorlooptijd van maximaal tweeënhalve maand beschikt de opdrachtgever over een organisatie specifieke aanpak voor ICT, waarin productiviteitsvoordelen, communicatieverbetering en geoptimaliseerde samenwerkingsondersteuning zijn uitgewerkt. Daarna is de klant vrij om dit zelf, door derden of door Hands on te laten inrichten.

“Vaak willen bedrijven zich onderscheiden in de markt, maar maken ze gebruik van generieke ICT-middelen. Door hen te helpen deze middelen meer op de werkwijzen en klantbehoeften in te richten willen we bedrijven helpen dit onderscheid nog meer te benutten.” – Jeroen Oostema, Business Development Manager binnen Hands on.

De visie achter Your365 is dat mens en organisatie centraal staan en dat er een optimale ICT-omgeving gerealiseerd wordt. Om deze reden beschikt de klant met Your365 over ICT die beter aansluit op de processen en werkzaamheden van de organisatie.

Your365 voor jóuw organisatie?

Wil je Your365 inzetten om jouw organisatiedoelstellingen te realiseren? Neem dan contact op met Jeroen Oostema. Ook wanneer je interesse hebt in meer informatie of een demo. Jurian is bereikbaar op 088 -181 01 57 en via jrietvelt@handson.nl.

Deel dit met anderen