Dankzij kantoorautomatisering hebben werknemers talloze mogelijkheden tot hun beschikking om productiever te werken. Alleen: die mogelijkheden worden over het algemeen veel te weinig benut. Omdat werknemers soms gewoonweg niet weten hóe ze deze moeten benutten. Of zich er niet ‘comfortabel’ bij voelen. En dat is een gemiste kans! Want dankzij collaboration tools zoals chatten, conference calling en online vergaderen, beschikken werknemers over de middelen om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, waarmee ze hun productiviteit verhogen.

Vaker en beter gebruikmaken van de beschikbare ICT-middelen sluit goed aan bij de kennis en ervaring van werknemers van generatie Z. Zij zijn immers onafscheidelijk van ‘het scherm’ opgegroeid. Maar ook de ‘oudere generaties’ hebben er baat bij om slimmer te werken en daarmee de oude, vertrouwde werkwijze los te laten. Het is namelijk al lang niet meer nodig om per se van 9 tot 5 op kantoor te zitten. Of iedere maandagmorgen in de file te staan, omdat de wekelijkse vergadering daar om vraagt.

Meer bereiken in minder tijd? Eerst denken, dan doen!

Hoe komt het toch dat zo veel bedrijven kansen laten liggen om productiever te werken? Dat heeft over het algemeen te maken met het ‘overslaan’ van een belangrijke stap. Bedrijven investeren in dat geval wel in middelen, maar hebben daarvóór niet nagedacht over de inrichting. En juist de inrichting zorgt ervoor dat alle voordelen worden benut en dat er tijd wordt bespaard. En dat is precies waar het verhogen van de productiviteit om draait: meer bereiken, in minder tijd.

Bedrijven schaffen de technische mogelijkheden vaak gewoon aan, zonder van tevoren goed na te denken over het maximaal benutten ervan. En daarmee worden het technische speeltjes, die onsamenhangend gebruikt worden naar inzicht van de gebruiker. De mogelijkheden blijven vaak zelfs in het technische domein ‘hangen’. De ICT-werknemers zijn in dat geval wel bekend met de mogelijkheden, maar deze kennis belandt niet bij de werknemers die er écht baat bij hebben. En dat is in de beleving van Hands on een gemiste kans. Je kunt je overigens ook afvragen of de ICT-medewerker wel de juiste persoon is om de kennis over te dragen aan zijn of haar collega’s. Bedrijven die hun ICT-middelen namelijk wél maximaal benutten, beschikken vaak over een innovatiemanager, of een directeur die de innovatie op zich neemt.

Meer lezen over het belang van ICT-beleid?

Wil je meer lezen over het belang van beleid met betrekking tot ICT? download ons e-book ‘ICT-beleid, wat levert het op?‘ waarin we dieper ingaan op thema’s waar je rekening mee moet houden.

Deel dit met anderen